Polish News Agency - UE boi siê dwutlenku wêgla wiêc pozwolenia na emisjê podro¿ej¹